Podstawy tworzenia zapytań SQL

Kurs Podstawy tworzenia zapytań SQL

Dwudniowy kurs SQL jako wstęp do wykorzystania zaawansowanych możliwości Comarch

Kurs trwa:
2 dni
Cena netto: 
900.00 PLN

Oprogramowanie

Cena grupowa netto: 

900.00

Cena indywidualna netto

4 800.00

Celem kursu jest zrozumienie i nabycie podstawowych umiejętności korzystania ze składni języka SQL. Podstawowa znajomość zagadnień SQL jest pomocna w wielu aspektach pracy z programami Comarch. Przystąpienie do kursu nie wymaga znajomości zagadnień informatycznych.

Na potrzeby ćwiczeń wykorzystywane są bazy Comarch: Optima i ERP XL, jednak poziom podstawowy zapewnia uniwersalność możliwą do wykorzystania na dowolnym oprogramowaniu opartym o SQL.

W przypadku klientów Comarch kurs adresowany jest do osób pragnących w pełni i samodzielnie wykorzystać potencjał tego oprogramowania, to jest właścicieli małych firm, analityków finansowych, księgowych i osób odpowiedzialnych za utrzymanie programu. Jest dobrym wstępem do szkoleń związanych z administracją i raportowaniem ERP XL oraz do szkolenia zaawansowanego z księgowości Optima.

 

Program szkolenia:

 • Omówienie narzędzia MS SQL Managment Studio
 • Tabele jako nośniki danych
 • Relacje na tabelach
 • Odczyt danych z tabel przy użyciu SELECT
 • Odczyt z wielu tabel przy użyciu JOIN
 • Sortowanie wyników danych przy użyciu ORDER BY
 • Zawężanie wyników przy użyciu WHERE i operatorów logicznych
 • Agregowanie i grupowanie wyników danych przy użyciu GROUP BY
 • Zawężanie zagregowanych wyników przy użyciu HAVING
 • Rodzaje połączeń JOIN – INNER, LEFT, RIGHT, FULL
 • Podzapytania z użyciem operatorów IN, EXISTS
 • Operacje na danych: INSERT, UPDATE, DELETE
 • Przegląd najczęściej stosowanych funkcji skalarnych

 

Szkolenie trwa 2 dni i jest realizowane zdalnie. Ma charakter ćwiczeń praktycznych na komputerze. Na zakończenie przeprowadzany jest krótki test wiedzy, po zaliczeniu którego uczestnicy otrzymują Certyfikat Znajomości podstaw SQL.

 

Terminy

Wrzesień 2021
06pn
Status:
Odwołane
Wrzesień 2021
07wt
Status:
Odwołane

Strona stara się pozycjonować na frazy:

Tworzenie zapytań SQL
optima zapytania SQL
SQL podstawy
budowanie zapytań ERP XL
Dziękujemy za odwiedziny
Stale pracujemy nad poprawianiem naszej oferty. Czy zechciałbyś nam w tym pomóc na pożegnanie?