Podstawy tworzenia zapytań SQL

Kurs Podstawy tworzenia zapytań SQL

Jednodniowy kurs SQL jako wstęp do wykorzystania zaawansowanych możliwości Comarch

Kurs trwa:
1 dzień
Cena netto: 
900.00 PLN

Oprogramowanie

Cena grupowa netto: 

900.00

Cena indywidualna netto

4 800.00

Celem kursu jest zrozumienie i nabycie podstawowych umiejętności korzystania ze składni języka SQL. Podstawowa znajomość zagadnień SQL jest pomocna w wielu aspektach pracy z programami Comarch. Przystąpienie do kursu nie wymaga znajomości zagadnień informatycznych.

Na potrzeby ćwiczeń wykorzystywane są bazy Comarch: Optima i ERP XL, jednak poziom podstawowy zapewnia uniwersalność możliwą do wykorzystania na dowolnym oprogramowaniu opartym o SQL.

W przypadku klientów Comarch kurs adresowany jest do osób pragnących w pełni i samodzielnie wykorzystać potencjał tego oprogramowania, to jest właścicieli małych firm, analityków finansowych, księgowych i osób odpowiedzialnych za utrzymanie programu. Jest dobrym wstępem do szkoleń związanych z administracją i raportowaniem ERP XL oraz do szkolenia zaawansowanego z księgowości Optima.

 

Program szkolenia:

 • Omówienie narzędzia MS SQL Managment Studio
 • Tabele jako nośniki danych
 • Relacje na tabelach
 • Odczyt danych z tabel przy użyciu SELECT
 • Odczyt z wielu tabel przy użyciu JOIN
 • Sortowanie wyników danych przy użyciu ORDER BY
 • Zawężanie wyników przy użyciu WHERE i operatorów logicznych
 • Agregowanie i grupowanie wyników danych przy użyciu GROUP BY
 • Zawężanie zagregowanych wyników przy użyciu HAVING
 • Rodzaje połączeń JOIN – INNER, LEFT, RIGHT, FULL
 • Podzapytania z użyciem operatorów IN, EXISTS
 • Operacje na danych: INSERT, UPDATE, DELETE
 • Przegląd najczęściej stosowanych funkcji skalarnych

 

Szkolenie ma charakter ćwiczeń praktycznych na komputerze. Na zakończenie przeprowadzany jest krótki test wiedzy, po zaliczeniu którego uczestnicy otrzymują Certyfikat Znajomości podstaw SQL.

Czas trwania szkolenia: 09:00 - 16:00

Terminy

Luty 2021
16wt
Status:
Planowane

Strona stara się pozycjonować na frazy:

Tworzenie zapytań SQL
optima zapytania SQL
SQL podstawy
budowanie zapytań ERP XL
Dziękujemy za odwiedziny
Stale pracujemy nad poprawianiem naszej oferty. Czy zechciałbyś nam w tym pomóc na pożegnanie?