ERP XL Księgowość szkolenie podstawowe

Podstawowa ewidencja księgowa

Prowadzenie ewidencji księgowej na przygotowanym programie, z naciskiem na odmienność w stosunku do innych programów księgowych.

Kurs trwa:
1 dzień
Cena netto: 
900.00 PLN

Oprogramowanie

Dziedzina szkolenia

Cena grupowa netto: 

900.00

Cena indywidualna netto

4 800.00

Na szkoleniu omówione zostaną podstawowe funkcjonalności modułów Księgowość I Środki trwałe. Szkolenie ma umożliwić szybkie wdrożenie się w program, a uzyskana wiedza zapewni sprawną pracę na skonfigurowanym programie. Pominięte zostaną aspekty związane z jego konfiguracją i parametryzacją oraz z księgowością zarządczą.

Adresowane jest do pracowników księgowości odpowiedzialnych za wprowadzanie i księgowanie dokumentów, ewidencję kasy i banku oraz za rozliczanie dokumentów. Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza księgowa.

Szkolenie obejmuje następujące elementy:

 • Obsługa programu, cechy ogólne
 • Wprowadzanie wyciągów bankowych i zapisów kasowych, rozliczanie
 • Dokumenty handlowe podlegające księgowaniu
 • Zagadnienie rozliczeń i rozrachunków
 • Rejestr VAT, deklaracje VAT
 • Księgowanie dokumentów przy użyciu schematów księgowań
 • Plan kont, obroty i salda, potwierdzenie sald
 • Operacje na kontach walutowych
 • Operacje na dzienniku księgowym, noty memoriałowe
 • Ewidencja środków trwałych
 • Zamykanie ksiąg.

Szkolenie obejmuje wykład teoretyczny z możliwością śledzenia materiału na komputerze.

Zapraszamy również do wzięcia udziału w szkoleniu zaawansowanym Księgowość ERP XL

Brak wyznaczonych terminów
Zgłoś zainteresowanie »

Dziękujemy za odwiedziny
Stale pracujemy nad poprawianiem naszej oferty. Czy zechciałbyś nam w tym pomóc na pożegnanie?