ERP XL Księgowość szkolenie zaawansowane

Księgowość ERP XL szkolenie zaawansowane

Obsługa programu z pozycji kierownika działu księgowości

Kurs trwa:
2 dni
Cena netto: 
2,400.00 PLN

Oprogramowanie

Cena grupowa netto: 

2 400.00

Cena indywidualna netto

9 600.00
Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia związane z pracą głównej księgowej, zwłaszcza w zakresie kontroli i uzgadniania wartości na kontach księgowych, w rejestrze VAT i w magazynie oraz z zamykaniem okresów obrachunkowych. Ćwiczenia obejmą również: kręgi kosztów, wycenę bilansową waluty, księgowania okresowe, deklaracje VAT, bilans, rachunek zysków i strat, schematy księgowań.
 
Szkolenie adresowane jest do kierowników działu księgowości pracujących na ERP XL, w tym głównych księgowych i dyrektorów finansowych. Wymagana jest znajomość księgowości i zalecana jest podstawowa znajomość modułu Księgowość ERP XL. Szkolenie podstawowe z modułu Księgowość ERP XL znajdą Państwo na stronie ERP XL Księgowość szkolenie podstawowe
 
W trakcie 2 dni szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
 • Typy dokumentów objętych księgowaniem
 • Ręcznie polecenia księgowań i noty memoriałowe
 • Rozrachunki i rozliczenia - zasada działania i uzgadnianie
 • Konta walutowe i grupowanie kont
 • Transakcje zagraniczne, VAT-UE
 • Odwrotne obciążenie
 • Opisy analityczne jako źródło analiz i schematów księgowań
 • Wykorzystanie atrybutów do parametryzacji programu
 • Podstawy definiowana schematów księgowań
 • Potwierdzenie sald
 • Import i eksport wyciągów bankowych
 • Różnice kursowe i magazyn walut
 • Uzgodnienie rejestru vat z wartością na kontach księgowych
 • Uzgodnienie wartości magazynu z wartością na kontach księgowych 
 • Rozliczenie inwentaryzacji magazynowej
 • Parametryzacja i księgowanie dokumentów KK (korekt kosztów)
 • Definiowanie zestawień finansowych 
 • Definiowanie kręgu kosztów
 • Definiowanie księgowań okresowych (RMK) i generowanie wyniku finansowego
 • Zamykanie okresu obrachunkowego
 • Wysyłka elektroniczna deklaracji
 • Wycena walut
 • Generowanie Ujednoliconego Pliku Kontrolnego
Szkolenie ma charakter ćwiczeń praktycznych na programie.
 

Brak wyznaczonych terminów
Zgłoś zainteresowanie »

Dziękujemy za odwiedziny
Stale pracujemy nad poprawianiem naszej oferty. Czy zechciałbyś nam w tym pomóc na pożegnanie?