Raportowanie ERP XL

Raportowanie ERP XL

Tworzenie raportów analitycznych i wydruków dokumentów w Crystal Reports i SQL.

Kurs trwa:
3 dni
Cena netto: 
3,600.00 PLN

Oprogramowanie

Cena grupowa netto: 

3 600.00

Cena indywidualna netto

14 400.00

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów i deweloperów programu ERP XL oraz partnerów firmy Comarch prowadzących wdrożenia oprogramowania.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami Crystal Reports i SQL do tworzenia wydajnych raportów analitycznych i wydruków dokumentów. Zaznajamia uczestników z podstawową strukturą tabel występujących między nimi relacji. Przedstawia metody do samodzielnego odnajdywania powiązań i obiektów w bazie danych, co umożliwia tworzenie dowolnych zestawień analitycznych.

Poza wiedzą powszechnie dostępną omawiane są również metody i zalecenia przy tworzeniu raportów oraz dobre praktyki wynikające z wieloletniego doświadczenia prowadzonych przez nas wdrożeń.

Szkolenie zawiera porównanie różnych metod w oparciu o Crystal Reports i SQL wskazując lepsze i gorsze strony obydwu narzędzi. Zalecana jest więc podstawowa znajomość języka SQL. Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia Podstawy tworzenia zapytań SQL przed przystąpieniem do tego szkolenia.

Zagadnienia szkoleniowe:

 • Przegląd metod analitycznych dostępnych w programie
 • Omówienie raportów typu Crystal Reports, raportów typu wykres i raportów SQL
 • Eksportowanie, modyfikacja i podpinanie własnych raportów
 • Tworzenie nowych raportów: wydruków dokumentów, analiz, etykiet
 • Zapoznanie z podstawową strukturą tabel i konwencji ich nazewnictwa w ERP XL
 • Grupowanie i agregacja – porównanie Crystal Reports i SQL
 • Zagnieżdżanie raportów – porównanie Crystal Reports i SQL
 • Ujednolicanie i standaryzacja raportów za pomocą parametrów
 • Tworzenie zapytań SQL jako częściowe lub kompletne źródła danych dla raportów w programie
 • Tworzenie procedur SQL na potrzeby optymalizacji wydajności raportów
 • Definiowanie połączenia ODBC na potrzeby Crystal Reports i MS Excel
 • Zapoznanie z parametrami dynamicznymi na poziome programu
 • Omówienie alternatywnych źródeł danych dla raportów Crystal Reports: Command, widok SQL, procedura SQL
 • Formatowanie wydruków Crystal Reports
 • Tworzenie wydruków seryjnych w oparciu o tabelę zaznaczeń
 • Przegląd najczęściej wykorzystywanych składni i funkcji SQL

Szkolenie ma charakter ćwiczeń praktycznych na komputerze. Wykorzystywane są narzędzia: Crystal Reports, Comarch ERP XL, MS SQL Managment Studio. Uwaga: Crystal Reports nie jest składnikiem programu ERP XL i do jego korzystania na własny użytek konieczny jest zakup tego oprogramowania.

Uczestnicy otrzymają Certyfikat ukończenia szkolenia Raportowanie Crystal Reports w programie Comarch ERP XL.

Szkolenie odbywa się w godzinach od 09:00 do 16:00.

Brak wyznaczonych terminów
Zgłoś zainteresowanie »

Strona stara się pozycjonować na frazy:

tworzenie raportów ERP XL
crystal reports
tworzenie wydruków ERP XL
Dziękujemy za odwiedziny
Stale pracujemy nad poprawianiem naszej oferty. Czy zechciałbyś nam w tym pomóc na pożegnanie?