Warsztaty szkoleniowe Optima Księgowość

Prowadzenie ksiąg

Przedmiotem kursu jest prowadzenie ksiąg w programie, w tym Księgowość kontowa, środki trwałe, finanse, książka przychodów i rozchodów. 

Kurs trwa:
2 dni
Cena netto: 
1,200.00 PLN

Oprogramowanie

Wykorzystywane licencje

Dziedzina szkolenia

Cena grupowa netto: 

1 200.00

Cena indywidualna netto

7 200.00

Szkolenie dotyczy prowadzenia księgowości w programie ERP Optima z wykorzystaniem Księgi Handlowej, dodatku Księga Handlowa Plus, Księgi przychodów i rozchodów oraz Środków trwałych. Zawiera elementy księgowej administracji programem, w tym zakładanie nowych firm, definiowanie schematów księgowych i przenoszenie danych pomiędzy firmami.
 
Adresowane jest do właścicieli i pracowników biur rachunkowych, do samodzielnych księgowych i kierowników działu księgowości.
 
Od uczestników oczekuje się wiedzy z zakresu księgowości, co umożliwi efektywne zrozumieniu materiału.
 
Na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do programu Optima
 • Zasady licencjonowania i zarządzanie kontami dostępowymi
 • Zakładanie nowych firm
 • Przygotowanie do pracy – parametryzacja i konfiguracja programu
 • Tworzenie kategorii na potrzeby analiz i automatyzacji księgowań
 • Ewidencja zapisów w kasie i banku
 • Ewidencja rejestru VAT
 • Rozliczanie zaliczek pracowników
 • Rozliczanie faktur na poziomie płatności
 • Plan kont, obroty i salda, zapisy na kontach
 • Księgowanie obrotu walutowego
 • Ewidencja w Księdze przychodów i rozchodów
 • Tworzenie i modyfikacja schematów księgowych
 • Rozrachunki i rozliczenia
 • Tworzenie i wysyłanie deklaracji VAT
 • Ewidencja środków trwałych
 • Definiowanie rozliczeń międzyokresowych
 • Zamykanie ksiąg, w tym księgowanie wyniku finansowego
 • Definiowanie zestawień finansowych
 • Przenoszenie danych pomiędzy firmami

 
Szkolenie obejmuje wykład teoretyczny, ćwiczenia praktyczne i egzamin sprawdzający.
Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę umożliwiającą im samodzielną konfigurację i prowadzenie księgowości w programie.
 
Po szkoleniu uczestnicy otrzymają Certyfikat kompetencji prowadzenia Księgowości w programie ERP Optima.

Brak wyznaczonych terminów
Zgłoś zainteresowanie »

Strona stara się pozycjonować na frazy:

program dla biur rachunkowych
zamykanie okresu ksiąg rachunkowych
schematy księgowań optima
środki trwałe
kpir
książka przychodów i rozchodów
pełna księgowość
kierownik działu księgowości
rachunek zysków i strat
bilans finansowy
Dziękujemy za odwiedziny
Stale pracujemy nad poprawianiem naszej oferty. Czy zechciałbyś nam w tym pomóc na pożegnanie?